Ara

New Life Yurtdışı Eğitim New Life Yurtdışı Eğitim
Vize

Polonya Öğrenci Vizesi

Polonya Öğrenci Vizesi

Polonya Öğrenci Vizesi (Ulusal Vize D) için Gerekli Evraklar

 • En az 1 yıl geçerli TC pasaportu ve pasaportun resimli sayfasının fotokopisi (Pasaport 10 yıldan eski olmamalı ve en az iki sayfası boş olmalı.
 • Varsa eski pasaportlar
 • Başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış vize başvuru formu.
 • Niyet Mektubu
 • T.C. nüfus cüzdanı ve fotokopisi
 • 1 adet yeni çekilmiş (son 6 ay içerisinde) beyaz arka fonlu, objektife düz bakılmış yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının belli olduğu 3,5x4,5 cm boyutlarında biometrik fotoğraf
 • Eğitim veren kurumdan kabul veya eğitimin devam ettiğini gösterir belge.
 • Erasmus eğitimi durumunda, gönderen üniversiteden öğrencinin programa kabul edildiğini teyit
 • eden belgenin aslı.
 • Son mezun olduğu okulun diploması.
 • Ödeme teyit belgesi. (eğitimin ücretli olması halinde)
 • Normal eğitim veya Erasmus eğitimi görebilecek seviyede Lehçe veya yabancı dil yeterlilik
 • belgesi.
 • Eğitim masrafları için sponsor olacak kişiden seyahat edecek kişinin ismi yakınlık derecesi seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş masrafların karşılanacağı beyan edilmiş noter taahhütnamesi
 • 18 yaş altı seyahat edecek öğrenciler için anne ve baba tarafından noterden alınmış muvafakatname.
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yerleşim yeri bilgilerinin olması gereklidir.)
 • Adli Sicil Kaydı.
 • Askerlik Durum Belgesi (35 yaş üstü veya Türkiye’de öğrencilik durumunu kanıtlar güncel
 • öğrenci belgesi ibraz edenler hariç).
 • Türk vatandaşı olmayanlar: Türkiye’den Polonya’ya planlanan çıkış tarihine kadar geçerli İkamet Tezkeresi.
 • Pasaport Protokol Belgesi
 • Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak sponsor olacak kişinin meslek grubuna göre evraklarının hazırlanması gereklidir.
 • Eğitim Sağlık Sigortası: En az 30.000 Avro teminatlı ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli ve eğitim döneminin tamamını kapsayan

 

Çalışan Sponsorlardan İstenen Belgeler

 • Sponsor Mektubu Maaş bordosu (son 6 aylık)
 • Çalışma Belgesi
 • Sigorta dökümü (son 6 aylık)
 • Maaşının yattığı hesabın dökümü (son 6 aylık )
 • Banka mektubu ve Hesap Özeti ( son 6 aylık)

 

Şirket Sahibi Sponsorlardan İstenen Belgeler

 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri
 • Oda kaydı
 • Sicil kaydı veya faaliyet belgesi
 • Ticari Sicil gazetesi
 • Şirket Banka mektubu
 • Şirket Hesap özeti (son 6 aylık)
 • Tapu Ruhsat fotokopileri


Emekli Sponsorlardan İstenen Belgeler

 • Sponsorluk Mektubu
 • Emekli olduğunu gösteren belge
 • Emekli maaş bordosu (son 6 aylık)
 • Emekli maaşının yattığı hesabın dökümü (son 6 aylık)

New Life Yurtdışı Eğitim ile iletişime geç

Yurtdışında eğitim görmek için bize ulaşmalısınız